Viktiga roller

Här är några roller som är viktiga att känna till...

Upphandlare – Den som ansvarar för upphandlingen. Upphandlaren lämnar över slutresultatet av upphandlingen, avtalet, till verksamhetens huvudbeställare/delegerad beställare.

Huvudbeställare – Är ofta en högre chef som har budgetansvar för det verksamhetsbehov som ska upphandlas.

Delegerad beställare – Är ofta en chef ansvarig för de personer som nyttjar tjänsten, eller ansvarar för varorna som köps.

Avtalsägare – Kan vara samma som delegerad beställare. Rollen har delvis budgetansvar för det som köps

Avtalsansvarig – Förhoppningsvis är det den som nyttjar varorna eller tjänsten. De har bästa kopplingen till leveransen. Kan även vara samma som avtalsägaren.

Beställare/Certifierad beställare/Avropare – De som har fått rätt att beställa aktuella varor och tjänster. Vissa upphandlande myndigheter certifierar sina huvudbeställare. För vissa produkter är alla medarbetare beställare. Avropare är de som beställer. I lagen om offentlig upphandling kallas beställning för avrop, därav rollen avropare.

Politiska roller – I kommuner och regioner styrs verksamheten av politiskt tillsatta personer i fullmäktige och i nämnder. De sätter upp verksamhetsmålen och är många gånger även bakomliggande beställare eller beslutsfattare för en upphandling. Deras beslut och mötesprotokoll är offentliga handlingar och därför kan man ofta väldigt tidigt få en indikation på att en upphandling är på gång om man följer politikers arbete. Det är också en grupp personer som är viktiga att påverka genom att se till att de har en insikt i vilka krav som bör eller kan ställas i en upphandling för att underlätta uppfyllelsen av verksamhetens mål.

Agenda 2030-ansvarig – Sedan en tid tillbaka har många upphandlande myndigheter någon som är ansvarig för hur de ska bidra till att uppfylla de svenska Agenda 2030-målen. Både i allmänhet och de egna uppsatta Agenda 2030-målen i synnerhet. Eftersom denna fråga och dess sociala krav blir allt mer aktuella kan de ansvariga vara viktiga att föra en dialog med för att förstå vad som är viktigt för den aktuella myndigheten och på vilket sätt du som leverantör kan hjälpa dem att uppfylla kraven.