Varför ska man föra dialog?

Varför är det så bra med dialog då? Det finns faktiskt många fördelar, både för köparen och för dig som leverantör.

För köparen

Köparen har följande nytta av dialog:

 • Öka insikten om relevant prisnivå på marknaden och undvika prispress. Det kan annars leda uteblivna anbud och en försämrad konkurrens.

 • Identifiera rätt nivå och rätt krav i upphandlingen. Det är lätt att verksamheten annars ställer orimliga och för många krav. Det undviker man med tydlig dialog, och det leder i sin tur till mindre tidskrävande upphandlings- och anbudsarbete.

 • Nå balanserade avtalsvillkor. Avtalet kommer då att spegla och möta både marknadens förutsättningar och rådande lagstiftning.

För dig som leverantör

Du som leverantör har följande nytta av dialog:

 • Finna den bästa lösningen till ett faktiskt behov. Som leverantör har du den bästa kunskapen om din vara eller tjänst. Om du vill att köparna ska ställa rätt krav i utvärderingen så måste du hjälpa dem till denna insikt – lär dem att köpa rätt på rätt sätt.

 • Använda de olika dialogformer som den upphandlande myndigheten erbjuder för att försöka få dem att ställa frågor om hur och vad de ska utvärdera! Då ökar din möjlighet att få dem att ställa krav som möter det unika med ditt bolag och det unika med dig som blivande leverantör.

 • Skapa samsyn kring uppdraget och undvika onödigt merarbete, missförstånd och felaktiga förväntningar. Affärsrisken ligger ofta i att man inte fört en dialog kring hur avtalet skall tillämpas

 • Lägga grunden för ett gott samarbete och en affärsrelation som skapar win-win nu och utveckling till kommande upphandlingar. Det är i dialogen du kan skapa affärsmöjligheter som inte står rakt upp och ned i upphandlingsunderlagen

Dialogforum

Arenor/forum

 • Offentliga rummet

 • Järvaveckan

 • Almedalen

 • Upphandling 24:s Sverigeturné

 • Konferenser, såsom Upphandlingsdagarna, SOI-dagarna eller som SKL erbjuder

 • Kvalitetsmässan

 • Lokala/Regionala möten

Mediakanaler

 • Dagens samhälle

 • Upphandling24

 • Inköpsrådet

 • Offentliga affärer

 • Under utveckling även Dagens Industri och Dagens Nyheter som båda ökar sin bevakning av offentliga affärer samt erbjuder möjlighet att exponera sig i olika riktade bilagor.