Juridiken och dialogen

Dialogen är reglerad i lagen beroende på var i processen man befinner sig.

Det finns riktlinjer att följa när du för dialog med upphandlande myndigheter:

  • Oavsett typ av dialog ska de upphandlingsrättsliga principerna alltid gälla; öppenhet, likabehandling och proportionalitet.

  • Detaljregler saknas, så ni är fria att utföra den hur ni vill.

  • Läs på om mutor, bestickning och jäv, så att dina dialogerbjudanden är något offentliga kunder kan ta emot.

Två aspekter av tid

Inom offentlig upphandling finns det tidpunkter då det är mindre lyckat att prata med kunden. Du får ett nej och blir kanske irriterad på processen. Lär dig när de här infaller, vid varje potentiell affär, så kan du känna dig mer fri i din kommunikation. Du kommer inte ha fri tillgång till den upphandlande myndigheten från det att upphandlingen annonseras till dess att tilldelningsbeslutet offentliggörs. 

Den andra aspekten är när ingen av parterna har mycket tid att lägga på både dialog och upphandling. Därför behöver ni hjälpas åt och gå en bit var för att kunna mötas. Dialogen är en del av träningen inför matchen och hur skulle det se ut om Ajax och Liverpool skulle spela match utan att ha tränat…?