Tips!

Några tips för detta avsnitt...

  • Se till att den interna organisationen är redo, att du är redo – tydliga roller och funktioner måste vara definierade för hela genomförandet.

  • Ställ frågor! Upphandlingsdokumenten ska vara tydliga och begripliga. Är de inte det, fråga.

  • Svara på allt och endast på det som efterfråga. Om du svarar på mer än det som efterfrågas är risken stor att du beskriver något som kanske till och med är i konflikt med villkoren och därmed utesluts ditt anbud. Erbjuder du något extra som inte efterfrågas kan ditt anbud också uteslutas som ett ”alternativt anbud” vilket innebär att ditt anbud inte är direkt jämförbart med övriga anbud som bara svarat på det som efterfrågas och då tävlar ni inte på samma villkor. Allt du vill hänvisa till ska finnas med i anbudet. Inga externa länkar och inga interna hänvisningar mellan olika frågor. Ibland måste man skriva samma sak flera gånger men på olika ställen.

  • Förutsätt aldrig att mottagaren vet något om er. Du bedöms på det du skriver – inte på det du inte skriver.

  • Ta reda på vem som ska läsa anbudet och anpassa språket efter läsarens kompetensnivå.

  • Återanvänd språket i förfrågningsunderlaget genom att använda deras ord och definitioner och undvik förkortningar och svåra ord.

  • Kvalitetssäkra alltid – om ni förlorar beror det inte på att ni glömt att skicka in en bilaga, utan att någon kunde ge kunden ett mer prisvärt anbud.

  • Lämna ert bästa anbud direkt. Du har bara en chans. Du har bara möjlighet att förhandla vid förhandlat förfarande.

  • Var noggrann och börja tidigt!