Samverkan - Taktisk nivå

Taktisk nivå

Här hanteras avtalsfrågor och leverans samt utveckling det närmaste året. Taktiska möten har man 1–4 gånger per år, beroende på typ av leverans. Ett av mötena brukar dediceras till avtalsuppföljning. Övriga möten handlar mest om leveransen. Deltagare på dessa möten är avtalsägare och avtalsansvarig från båda parter.