Spelplanen

Spelplanen, eller arenan för offentliga affärer. Hade det gällt fotboll hade beskrivningen varit enkel, det är en gräs- eller grusplan, 7 140 kvm, två mål, två planhalvor, linjer. Lagen möts fysiskt, det finns läktare för publiken, domarna är på plats och avblåsningen hörs ljudligt...

Arenan för offentliga affärer är inte lika lätt att beskriva... Den består av flera delar. Förståelsen och förberedelserna sker på hemmaplan hos dig, presale-delen sker aktivt med personliga möten och information via olika medier. Upphandlingsprocessen är till stor del digitaliserad. När det är dags att sälja och leverera blir det mer fysiskt påtagligt igen.

Inköpsprocessen

Inköpsprocessen spänner över flera år och omfattar alla delar i er säljprocess. Från upphandlarens perspektiv har det skett stora förändringar i och med att man numera omfattar hela anskaffningen i sin process. Tidigare låg fokus enbart på själva upphandlingen. Det här perspektivskiftet är något du kan använda dig av som leverantör till den offentliga sektorn. Inköpsprocessen omfattar allt från de strategiska målen, behoven som uppstår, upphandlingen av dessa, till användning av det som har upphandlats och förvaltning av avtalen. Dina möjligheter att göra goda affärer har ökat väsentligt. Dörrarna som du har bankat på, som tidigare varit stängda, är nu öppna.

Inköpsprocessen, en snabbgenomgång

Bild 4: Inköpsprocessen

Illustration: Upphandlingsmyndigheten