Samverkan - Tips!

Tips!

  • Ta reda på hur kunderna vill umgås med er och se till att ni möts.

  • Om du har en ny idé på hur ni kan föra dialog, testa den!

  • Fokusera på de delar i dialogen som ger er mest värde.

  • Gör en dialogplan för varje affär och använd de proaktiva möjligheterna dialogen ger.

  • Använd dialogen som möjlighet att lära kunden hur den köper från dig på bästa sätt.

  • Kom ihåg att om ni deltar i en pågående upphandling kommer den upphandlande myndigheten sannolikt inte att tacka ja till ett evenemang ni bjuder in till. Detta för att undvika spekulationer om icke likabehandling, då ni rent teoretiskt skulle kunna få information som de andra leverantörerna inte får.