Samverkan - Strategisk nivå

Strategisk nivå

Här förs dialog om framtiden, affären på längre sikt samt ansvar för relationen. Strategiska möten har man 1–2 gånger per år. Deltagare på dessa möten är ofta ledningspersoner från båda parter. Investerar ni tid i relationen och bygger tillit och förtroende, blir samarbetet mer som ett partnerskap som kan generera ännu mer win-win för båda parter.