Samverkan - Samverkansmodellen

Det är viktigt att ha kontinuitet mellan nivåerna. En variant är att de som är avtalsansvariga är med på samtliga möten. Samverkan andas tillit och förtroende. Ha som ambition att ha avtalet "i bokhyllan", att tas fram när ni inte är överens och då på taktisk och strategisk nivå. Den operativa nivån ska se till att den dagliga driften och leveransen fungerar.

 

Om det inte finns någon samverkansmodell kan du efterfråga en sådan, eller föreslå en mötesplan så att era möten finns inbokade i kalendern. Varje möte är en möjlighet att öka er förståelse för kundens nuvarande och kommande behov samt att visa vilka ni är och vad ni kan bidra med.