Samverkan - Dialogforum

Dialogforum 

Arenor/forum

 • Offentliga rummet

 • Järvaveckan

 • Almedalen

 • Upphandling 24:s Sverigeturné

 • Konferenser, såsom Upphandlingsdagarna, SOI-dagarna eller som SKL erbjuder

 • Kvalitetsmässan

 • Lokala/Regionala möten

Mediakanaler

 • Dagens samhälle

 • Upphandling24

 • Inköpsrådet

 • Offentliga affärer

 • Under utveckling även Dagens Industri och Dagens Nyheter som båda ökar sin bevakning av offentliga affärer samt erbjuder möjlighet att exponera sig i olika riktade bilagor.