Sammanfattning Affärsförberedelser

Förhoppningsvis har din förståelse för och kunskap om den offentliga affären nu ökat. Här är en sammanfattning...

Sammanfattning
  • Se till att du har rätt utrustning.

  • Identifiera var du ska spela matchen och mot vem.

  • Se till att din motståndare vet vem du är och skaffa dig respekt – i detta fall genom bra rykte och rennomé – bli igenkänd och erkänd.

  • Säkerställ att du har förstått de viktigaste reglerna som skiljer mot din normala sportgren – om det känns svårt att veta vilka – skaffa en coach.

  • Förstå att det är en marknad där det görs affärer, inte bara en juridisk process som bara leder fram till ett avtal.

  • Kartlägg marknaden – ta hjälp av offentlighetsprincipen.

  • Arbeta strukturerat – planlägg ditt arbete.

  • Prata med köparna – skapa och för dialog både före, under och efter.

  • Ta hjälp av affärsvänner för att bilda ett starkare lag.

  • Identifiera en ”överleverantör” som du kan bli underleverantör till – som ett insteg till den offentliga affären.

Var förberedd genom att träna hela laget så att de vet vad de ska kunna när det verkligen gäller. Det vill säga vilka dokument som alltid efterfrågas kan vara förberedda, vilken information ska finnas tillgänglig som de kan efterfråga, se till att ekonomifunktionen är initierade för att kunna räkna på priset eftersom leveransmodellen kanske måste anpassas. Involvera fler delar av organisationen i laget om det behövs.

Med ett övergripande gemensamt syfte och mål, där målet är att göra goda affärer för båda parter, kan vi göra skillnad för medborgarna genom de offentliga affärerna. Blir någon av parterna en förlorare, förlorar båda, eftersom affärerna görs med våra skattemedel.