Samverkan - Operativ nivå

Operativ nivå

Dessa möten kan jämföras med driftmöten, avstämning om den dagliga leveransen. Operativa möten är oftast 1 gång per månad, men ibland behövs dessa driftsmöten varje vecka. Det beror på typ av vara eller tjänst. Deltagare är ansvariga för den dagliga driften och leveransen. Att då och då bjuda in användare av varan eller tjänsten och höra deras upplevelse brukar vara guld värt. Då får ni höra direkt från källan hur allt fungerar. Om det är något som inte fungerar blir det mycket lättare att prata om vad som ska justeras.