Marknadskommunikation

För att nå ut till beställarna behöver ni anpassa er marknadskommunikation utifrån vilken typ av kund det gäller och hur affären är skapad.

Det är en stor skillnad på en statlig myndighet och ett kommunalt bostadsbolag. Deras beslutsprocesser och behov ser annorlunda ut. Här behöver du vara proaktiv, så att du inte sitter där senare under avtalstiden och undrar varför du inte fick några avrop/beställningar. Du har en viktig roll att spela här. Gör din grej!

 

Några exempel på marknadskommunikation

Upphandlande myndigheter har i allmänhet ett intranät och där kan ni hjälpa till att fylla på den information som finns.

  • En nyhet, fylligare text i avtalskatalogen/avtalsdatabasen och i deras elektroniska beställningssystem. Erbjud dig att bistå upphandlaren med att formulera den text till interninformationen som de kommer skicka ut i organisationen/publicera på ett intranät.

  • Vissa skriver ut flyers och lägger på fikaborden. Det blir allt mindre vanligt i och med att mycket av administrationen digitaliseras.

  • Bjud in till frukost på plats hos kunden, där ni bjuder på frukost och berättar om er själva och vad ni kan leverera till kunden. Det är viktigt att flera olika personer är inbjudna för att ni ska kunna bjuda på frukosten. Annars kan det uppfattas som en muta.

  • Lunch ´n learn är ett annat uppskattat koncept, med ett kombinerat kunskapsseminarium och lunch där ni ger lite mer av er kompetens. Det passar såklart bättre för vissa typer av varor och tjänster än för andra. Även här handlar det om kunskapsöverföring till flera personer samtidigt. Nivån på lunchen är motsvarande ”bricklunch”.

  • Kanske har ni användardagar, forum, arrangemang á la en Sverigeturné där ni kan bjuda in era kunder.

  • Be att få delta på eller arrangera en avtalsträff med de som har rätt att beställa från avtalet.