Dialog utifrån inköpsprocessen

För att det ska bli riktigt tydligt när, var och hur du för en framgångsrik dialog använder vi inköpsprocessen som flöde.

Om du vill läsa mer om inköpsprocessen innan du går vidare finns den beskriven i de föregående tre avsnitten. Beskrivningen av dialog görs i tre dimensioner: 

  • arena (var och på vilket sätt),

  • mötet (vem träffar du och vad pratar ni om),

  • möjligheten att påverka (det proaktiva arbetet).

Illustration: Upphandlingsmyndigheten