Bevakning av upphandlingar - Coaching och stöd

Coaching och stöd

Att skriva anbud är en omfattande process. Du kan ta stöd genom hela processen eller delar av den. Vanliga stöd att använda sig av är till exempel:

  • Annonsbevakning – ger dig bevakning och sållning av annonser enligt dina kriterier.

  • Hjälp att läsa och förstå förfrågningsunderlaget – vid omfattande underlag får du hjälp att ta fram kärnan och vad den upphandlande myndigheten egentligen efterfrågar

  • Anbudscoachning – ger dig rådgivning vid önskade tillfällen och delar av anbudsprocessen

  • Projektledning – ger dig projektledning av anbudsarbetet, planering och styrning av resurser. Bra vid större affärer. Anlita gärna denne innan annonsen är gjord för att få bästa stöd. 

  • Opponering/second opinion – ger dig klarhet i vad som saknas och om det finns ytterligare sätt att se på affären

  • Formaliasäkring – har du lagt två veckors arbetstid på att skriva anbudet kan 10 000 kr för att säkra anbudet vara en bra försäkring.

  • Överprövning – ger dig stöd att bedöma om det finns affärsmässig grund att överpröva i första hand. Men självklart också att bistå genom hela överprövningsprocessen som att skriva inlagor till domstolen.