Bevakning av upphandlingar - Offentlig publicering

Beroende på vilken form av upphandlingsförfarande man valt, publicerar upphandlande myndigheter sina upphandlingar på följande sätt:

Direktupphandlingar - Behöver inte annonseras, effektiv konkurrens ska säkerställas.

De flesta upphandlingar - Annonser publiceras i elektroniska databaser

Upphandlingar över tröskelvärdet (se avsnittet Affärsförberedelser, vilka upphandlingar som avses) EU-kommissionen tillhandahåller TED, Tenders Electronic Daily

Annonseringsplats LOV-tjänster Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller Valfrihetswebben

Många upphandlande myndigheter publicerar också sina upphandlingar på sin webbplats. Ibland går flera upphandlande myndigheter ihop och gör upphandlingen tillsammans; en så kallad samordnad upphandling. Några välkända inköpscentraler är SKL Kommentus, Kammarkollegiet/Statens Inköpscentral, Föreningen för Husbyggnadsvaror HBV (för alla kommunala bostadsbolag) och Upphandlingscenter Dalarna.

Det finns ingen offentligt tillhandahållen annonseringsplats som omfattar samtliga upphandlingar. De flesta leverantörer av elektroniska databaser erbjuder annonsbevakningstjänster. Då kan du få en signal när någon upphandlar era typer av produkter eller tjänster. Genom en rätt inställd prenumeration kan du få en affärsmöjlighet serverad i mejlen varje dag.

 

Agera proaktivt

Se till att bli igenkänd och agera genom att bjuda in till dialog och gör det enkelt att bli hittad, så att du är med och påverkar innan upphandlingen annonseras. Se också till att du vet när upphandlingarna annonseras och att ert företag är redo för anbudsskrivning i god tid innan annonsen publiceras.