Avtalet

Avtalet är resultatet av matchen. Det innehåller villkor som reglerar det som har upphandlats: vad, hur, var, till vem, när, hur ofta ni får sälja.

Den upphandlande myndigheten brukar använda tiden under avtalsspärren till att göra klart avtalet. Avtalsvillkoren som fanns med i upphandlingsunderlagen gäller så klart, så det finns inte något att förhandla om i det här läget. Det de gör är att komplettera med eventuella bilagor om utförandeplan, skriver in kontaktpersoner och har avtalsgenomgång med dig som vinnande leverantör. Om ni använder de tio dagarnas avtalsspärr till att färdigställa avtalet är ni redo att börja sälja när avtalstiden börjar gälla. Om den upphandlande myndigheten inte själva bjuder in till en avtalsgenomgång, kontakta upphandlaren för att få till ett sådant möte. Detta möte är nästan viktigare än själva upphandlingen. Det är vid avtalsgenomgången som överlämningen från upphandlaren till verksamheten sker. Det vill säga den som har det egentliga behovet framåt. Upphandlaren kommer att vara med vid avtalsuppföljningar framöver, men annars är det verksamheten med huvudbeställaren i spetsen som är de ni har mest kontakt med samt de som avropar, beställarna, förstås.