Dialog

Dialog är en av de bästa möjligheterna för att skapa framgångsrika affärer med offentlig sektor. De senaste åren har dialogen också fått allt större plats i de offentliga affärerna. Från att ha varit nästan förbjudet till att vara högst välkommet.

Lagen om offentlig upphandling och den nationella upphandlingsstrategin (läs mer i första avsnittet Affärsförberedelser) uppmuntrar och förespråkar dialog mellan kund och leverantör. Om de två affärsparterna i en offentlig affär inte pratar med varandra, är det stor risk att det blir som det beskrivs i artikeln "Miljarder till spillo" i Dagens Industri. Dessutom minskar möjligheten för dig som leverantör att få rätt betalt för dina varor och tjänster. Kanske du inte ens kan konkurrera på lika villkor, eftersom din potentiella kund inte har tillräcklig kunskap om vad eller hur man ska utvärdera.

Intervju med Fredrik Tamm, vd på DoubleCheck: https://www.di.se/nyheter/larmet-135-skattemiljarder-slarvas-bort-det-ar-nedslaende/

https://www.di.se/nyheter/stort-svinn-pa-offentliga-sektorn-det-ror-sig-om-nastan-100-miljarder/ 

Vi har valt att likna sättet att göra offentliga affärer vid att spela fotboll. I de första kapitlen går vi igenom regler i form av lagen om offentlig upphandling, spelplanen i form av inköpsprocessen och lite om taktiken och hur man kan träna både inför matchen och vad man gör när matchen är vunnen: planera – sälja – tjäna pengar. Att gå från korpserien till division 2 kräver en hel del träning och man måste jobba på attraktionskraften för att påverka sponsorer och börja locka publik. Man vässar sitt budskap, tydliggör nyttan av den egna leveransen och gör sig både igenkänd och erkänd. Dialogen utgör också en stor del av träningen. Här tränar du på det du behöver bli bättre på och förstå för att skapa bästa förutsättningar för er att fokusera på rätt saker och vinna matcherna framöver. Genom dialogen lär du känna såväl motståndare som domare. Samtidigt som du blir erkänd som aktör, ökar också din insikt om de omgivande faktorer som påverkar din framgång och möjliga affär.