Cash is King

Matchen är färdigspelad och du har vunnit! Grattis! Vad är det då du har vunnit och hur firar du vinsten?

Vi har valt att likna sättet att göra offentliga affärer vid att spela fotboll. I första och andra avsnittet – Affärsförberedelser och Bevakning och anbudsskrivning – går vi igenom regler i form av LOU, spelplanen i form av inköpsprocessen och lite om taktiken. Vi går också igenom hur du går från korpserien till division 2 och vad du behöver vässa till och förstå för att skapa bästa förutsättningar för er att fokusera på rätt saker och vinna matchen. I det här avsnittet är det dags att fira vinsten, njuta av tabellplaceringen och se till att du stannar där och fortsätter träna. Träningen kommer nu att bestå i att planera, sälja och tjäna pengar.

Vinsten i en offentlig upphandling firas i två steg: 

  1. Den första delen, som du redan har nått, är när tilldelningsbeslutet skickas ut. Det är det som säger att du är den valda leverantören.

  2. Den andra är när avtalsspärren löpt ut. Avtalsspärren är 10–15 dagar från att tilldelningsbeslutet offentliggörs. Under denna tid har andra leverantörer möjlighet att överpröva upphandlingen (https://bit.ly/2W5vLLl). Läs mer om överprövning i avsnittet Bevakning och Anbudsskrivning. Vissa branscher är väldigt överprövningsbenägna och i andra sker det väldigt få överprövningar. Vi utgår från att leverantörerna i din bransch är med på tidiga dialoger, att ni har bra kommunikation med varandra och med upphandlande myndigheter och att upphandlingen är välgjord, så att den inte överprövas.