Bevakning & Anbudsskrivning

Vi har valt att likna sättet att göra offentliga affärer vid att spela fotboll. I avsnittet Affärsförberedelser gick vi igenom regler i form av LOU, spelplanen i form av inköpsprocessen och hur du kan lägga upp din taktik. Nu är det dags för match...

Du kanske har gjort affärer direkt med en offentlig kund innan, eller kanske deltagit i en direktupphandling. Men nu är det dags att växla upp från korpserien till division 2.

Var är du på spelplanen, i inköpsprocessen? Jo, du befinner dig nu i slutet av zon 1, förberedelsefasen. Den upphandlande myndigheten har kanske bjudit in till dialog och skickat ut delar av sin upphandling till er för granskning och synpunkter (en så kallad RFI, Request for Information). Eller så har du fått information på något samverkansmöte (läs mer om samverkansmöten i avsnittet Dialog). Det närmar sig tidpunkten då upphandlingen annonseras. Det är dags för match.

Illustration: Upphandlingsmyndigheten