Affärsförberedelser

Företag som vill sälja till offentlig sektor tycker ofta att det är krångligt. Kanske till och med alltför krångligt för att vara värt det. Men vad är det egentligen som är problemet? Och hur kan du arbeta för att skapa den säljsituation som du vill ha?

Lär dig hur offentlig upphandling fungerar

När du förstår spelet, vet hur spelplanen ser ut och kan reglerna kan du flytta fram dina positioner och skapa den säljsituation du önskar.

De flesta företag gör affärer på den privata marknaden. Den offentliga kunden behöver hanteras lite annorlunda då den är styrd av upphandlingslagarna. Skillnaden mellan privat och offentlig marknad kan jämföras med skillnaden mellan fotboll och ishockey: de är båda sporter, men med helt olika spelplaner och regler. I fotboll finns inte icing medan ishockeyn kräver utrustning som inte behövs i fotbollen. När du gör affärer på den offentliga marknaden, behöver du tänka likadant. Precis som på den privata marknaden handlar det om att sälja, ibland kanske samma produkter på båda marknaderna. Men precis som i fotboll och ishockey, är det olika regler och förutsättningar som gäller.

När du ger dig in på den offentliga marknaden finns det mycket du kan göra för att undvika att spela ishockey när du ska spela fotboll. För att hålla oss till liknelsen. 

Sammanfattning Affärsförberedelser
Förhoppningsvis har din förståelse för och kunskap om den offentliga affären nu ökat. Här är en sammanfattning...

Sammanfattning Affärsförberedelser

Förhoppningsvis har din förståelse för och kunskap om den offentliga affären nu ökat. Här är en sammanfattning...

Sammanfattning
  • Se till att du har rätt utrustning.

  • Identifiera var du ska spela matchen och mot vem.

  • Se till att din motståndare vet vem du är och skaffa dig respekt – i detta fall genom bra rykte och rennomé – bli igenkänd och erkänd.

  • Säkerställ att du har förstått de viktigaste reglerna som skiljer mot din normala sportgren – om det känns svårt att veta vilka – skaffa en coach.

  • Förstå att det är en marknad där det görs affärer, inte bara en juridisk process som bara leder fram till ett avtal.

  • Kartlägg marknaden – ta hjälp av offentlighetsprincipen.

  • Arbeta strukturerat – planlägg ditt arbete.

  • Prata med köparna – skapa och för dialog både före, under och efter.

  • Ta hjälp av affärsvänner för att bilda ett starkare lag.

  • Identifiera en ”överleverantör” som du kan bli underleverantör till – som ett insteg till den offentliga affären.

Var förberedd genom att träna hela laget så att de vet vad de ska kunna när det verkligen gäller. Det vill säga vilka dokument som alltid efterfrågas kan vara förberedda, vilken information ska finnas tillgänglig som de kan efterfråga, se till att ekonomifunktionen är initierade för att kunna räkna på priset eftersom leveransmodellen kanske måste anpassas. Involvera fler delar av organisationen i laget om det behövs.

Med ett övergripande gemensamt syfte och mål, där målet är att göra goda affärer för båda parter, kan vi göra skillnad för medborgarna genom de offentliga affärerna. Blir någon av parterna en förlorare, förlorar båda, eftersom affärerna görs med våra skattemedel.