image
Ordlista
A

Anbudsgivare

Den som lämnar anbud.

B

Blandade kontrakt

Kontrakt som avser både varor och tjänster. Bedömning av vilka regler som ska gälla görs enligt den s.k. överviktsprincipen.

C

CPV

CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att underlätta sökning och definition av en vara eller tjänst. CPV betyder Common Procurement Vocabulary och kallas även för "CPV-koder" eller "CPV-nomenklatur" (4 kap. 19 § LOU). Upphandlingsannonserna innehåller dessa "koder" för att kunna ställa in en bevakningstjänster för upphandlingsannonser.

D

Dialog

Digialisering