About Page

About page

Välkomna till den offentliga marknaden!

En oas av möjligheter till att göra bra affärer med offentlig sektors olika aktörer. Många har dock svårt att navigera sig fram mellan lagar, regler och myter. Vi på DoubleCheck har under flera års tid hjälpt företag att hitta rätt. Ibland har det handlat om att rita upp kartan, ibland att ta fram kompassen och många gånger att till och med handleda hela vägen fram. En del av vår samlade erfarenhet delar vi med oss i Leverantörens ABC+D. Att grundkursen heter ABC vet alla sedan barnsben och vi lägger nu till D som i Dialog! För att göra vägledningen lite enklare och vardaglig har vi liknat den offentliga affärsprocessen med en fotbollsmatch – Är du spelsugen? Välkommen att ta för dig!